Lån med sikkerhet i bolig

Oppdatert: 15:54, 07/02/2024

Når du skal låne penger, uansett hvilket formål du trenger penger til, vil det alltid innebære at du må betale renter og det er derfor alltid i din interesse å betale så lav rente som mulig. Den enkleste måten å sikre deg så lav rente som mulig, er ved å gi banken sikkerhet for lånet. Det er derfor alltid smart å ta opp lån med sikkerhet i bolig, eller annen fast eiendom.

Sikkerhet for lånet er helt avgjørende for at du skal få en så god renteavtale som mulig og det finnes ikke en sikkerhet banker setter mer pris på enn bolig. Boligmarkedet i Norge er utrolig stabilt og desto tryggere banken føler at lånet de gir deg er, desto bedre rente og betingelser kan de gi deg.

De beste lånene med sikkerhet i bolig i februar 2024 

Når du skal søke om et lån har du i utgangspunktet to valg. Du kan søke om et lån uten sikkerhet, gjerne kalt forbrukslån, med relativt høy rente, eller du kan søke om et lån med sikkerhet i bolig, annen fast eiendom eller verdier. Hva du skal bruke pengene på har mindre å si for banken så lenge de føler at de har god sikkerhet for lånet de gir deg.

Om du har er på utkikk etter lån og har mulighet for å stille sikkerhet i egen bolig har du mange banker og låneutgivere å velge mellom, men alle vil ha ulike renter, betingelser og andre krav. I listen under finner du oversikt over en rekke anbefalte banker som tilbyr lån med sikkerhet i bolig.

Du kan lett justere listen ved å endre innstillinger slik at du raskt og enkelt finner et lån med sikkerhet i bolig som passer deg og ditt formål best.

{li class="lenderlist-tablerow"} {div class="listitem-wrapper"} {div class="listitem-toprow"} {span class="listitem-header"}{/span} {figure class="listitem-logo"} {a href="#"} {img src="" alt=""} {/a} {/figure} {div class="listitem-rating listitem-rating-mobile"} {span class="listitem-rating-stars"}{/ul} {p class="listitem-rating-text"}{/p} {/div} {div class="listitem-amount"} {span class="listitem-valuetitle"}Lånebeløp{/span} {p class="listitem-amount-text"}{/p} {/div} {div class="listitem-rent"} {span class="listitem-valuetitle"}Effektiv rente{/span} {p class="listitem-rent-text"}{/p} {/div} {div class="listitem-loanperiod"} {span class="listitem-valuetitle"}Løpetid{/span} {p class="listitem-loanperiod-text"}{/p} {/div} {div class="listitem-paymenttime"} {span class="listitem-valuetitle"}utbetaling{/span} {p class="listitem-paymenttime-text"}{/p} {/div} {div class="listitem-nonpayment-mobile"} {span class="listitem-valuetitle"}Betalingsanmerkning{/span} {p class="listitem-nonpayment-mobile-text"}{/p} {/div} {div class="listitem-icons"}{/div} {div class="listitem-apply listitem-apply-desktop"} {a href="#" class="listitem-button" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer"}{/a} {/div} {/div} {div class="listitem-btmrow"} {div class="listitem-rating"} {ul class="listitem-rating-stars"} {/ul} {p class="listitem-rating-text"}{/p} {/div} {div class="listitem-footnote"} {/div} {div class="listitem-apply listitem-apply-mobile"} {a href="#" class="listitem-button" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer"}{/a} {/div} {div class="listitem-readmore listitem-readmore-mobile"} {a href="#" class="listitem-readmore-link"}Detaljer{/a} {/div} {/div} {/div} {div class="listitem-details"} {div class="listitem-details-wrapper"} {div class="listitem-details-actions"}{/div} {div class="listitem-description listitem-description-padding"} {/div} {div class="listitem-readmore listitem-readmore-center listitem-readmore-padding"} {a href="#" class="listitem-readmore-link"}Detaljer{/a} {/div} {/div} {/div} {div class="listitem-corner"}{/div} {/li}{svg class="listitem-banner" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="105.094" height="83.094" viewBox="0 0 105.094 83.094"} {defs} {linearGradient id="a" gradientTransform="rotate(45)"} {stop offset="0%" stop-color="rgba(0,0,0,0)"}{/stop} {stop offset="50%" stop-color="rgba(0,0,0,0)"}{/stop}{stop offset="100%" stop-color="rgba(0,0,0,.3)"}{/stop} {/linearGradient} {/defs} {path class="listitem-banner-bend" d="M0 77.094h4v6z" fill-rule="evenodd" fill="[fill]"}{/path} {path class="listitem-banner-flag" d="M105.081 18.186L0 79.094v-24l94.58-55.1.3 12.529z" fill-rule="evenodd" fill="[fill]"}{/path} {path class="listitem-banner-flag-shadow" fill="url(#a)" d="M281.081 850.092L176 911v-24l94.58-55.1.3 12.529z" transform="translate(-176 -831.906)"}{/path} {text class="listitem-banner-text" transform="rotate(-30 106.229 -70.683)" font-size="12" fill="[textcolor]" text-anchor="middle"}{/text} {/svg}

Slik vurderer vi

Hva er lån med sikkerhet i bolig?

Når du kontakter en bank eller andre utlånsselskap, er det først og fremst tre ting de vil stille spørsmål om.

 • Har du fast jobb og stabil inntekt?
 • Har du fast bolig å stille som garanti?
 • Har du betalingsanmerkninger?

Før de innvilger deg et lån er det selvsagt også andre kriterier de vil se på, men de tre punktene er alltid de viktigste. At du har jobb og inntekt slik at du kan betjene lånet ditt er selvsagt helt avgjørende for at du skal få innvilget et lån. Det er også mangel på betalingsanmerkninger, men selv om du skulle ha en anmerkning eller to, vil det være fullt mulig å få ja på din lånesøknad så fremst du kan stille sikkerhet for lånet i form av bolig.

Sikkerhet i bolig betyr ganske enkelt at om du ikke betaler dine avdrag som avtalt, kan banken under bestemte regler kreve at huset ditt selges for å dekke lånet. Nå skal det mye til for at en bank krever dette, men ved grovt mislighold av lånet kan banken kreve salg.

Banken sikrer seg sikkerhet i din bolig ved at du signerer en avtale som gir dem rett på pant i boligen fram til du har betalt tilbake lånet og omkostninger.

Så lenge du betaler dine avdrag som avtalt har det ingenting for deg personlig å si at banken har pant i boligen din eller ikke. Faktisk kan det være en fordel ettersom du får fradrag på skatt for renter og omkostninger.

Lån med sikkerhet i egen bolig eller annen fast eiendom, vil alltid gi deg den laveste renten og de beste vilkårene fordi det er veldig lav risiko for banken å låne deg pengene. Med pant i bolig vet banken at pengene deres er trygge om du ikke skulle gjøre opp for deg, om du er uheldig å miste jobben, eller av andre grunner ikke kan gjøre opp for deg.

Boligmarkedet i Norge er historisk sett veldig stabilt, så banken vet at selv om markedet skulle svinge litt, skal det på sikt utrolig mye til at de taper penger på et lån hvor de har sikkerhet i bolig.

Hvem eier boligen om banken har sikkerhet i boligen?

Uansett om du har ett eller flere lån med sikkerhet i boligen din, er det fortsatt du som er eier av boligen. Det betyr at du står fritt til å gjøre endringer, som å bygge om, pusse opp, bytte vinduer, etc. Banken vil ikke legge seg opp i hva du gjør med din egen bolig med unntak av når du eventuelt selger boligen.

Ettersom banken har pant i boligen kan du ikke selge den uten å gjøre opp lånet, eller lånene du har med sikkerhet i samme bolig som du skal selge. Ofte selger vi bolig for å kjøpe ny bolig og da fikser banken alle papirer slik at panten fra din gamle bolig slettes i det banken tar pant i din nye bolig.

Om du selger boligen med en god fortjeneste og ikke lengre trenger et nytt lån for å kjøpe en ny bolig, innfrir du ganske enkelt lånet ved å betale det tilbake i sin helhet. Da vil naturligvis også pantene bli strøket fra boligen.

Må jeg stille egen bolig som sikkerhet?

Stort sett er det din egen bolig du stiller som sikkerhet når du søker om et lån med sikkerhet i bolig, men det er ingen lover som sier at du må eie boligen som stilles som sikkerhet. Om du låner opp penger til å kjøpe egen bolig vil banken alltid ta pant i boligen du har kjøpt fram til lånet er nedbetalt, men du kan også stille sikkerhet i form av andre personers bolig.

Eksempler på dette kan være at du søker et boliglån, men at du kun kan stille 15% egenkapital, som er minstekravet for boliglån i Norge. Ettersom du stort sett alltid får en bedre rente og låneavtale desto mer sikkerhet du stiller, kan du for eksempel spørre dine foreldre om de er villige til å stille ekstra sikkerhet for lånet gjennom sin egen bolig.

Andre eksempler på lån med sikkerhet i bolig du selv ikke eier, er at du skal kjøpe bil, men ikke har mulighet for å stille med noen form for egenkapital. Da kan det igjen være lurt å høre med foreldre eller annen familie om de er villig til å stille garanti for lånet ved å gi banken pant i deres bolig. Nå er er det ikke vanlig at venner og fjern familie stiller egen bolig som sikkerhet, men det er ingenting i veien for at de gjør det om de er villige til det.

For banken er det bare en ting som gjelder og det er sikkerhet for lånet.

Kan man stille sikkerhet i form av annen fast eiendom?

Når man snakker om lån med sikkerhet i bolig, er det stort sett egen bolig man snakker om, men man kan også stille annen fast eiendom. Det kan for eksempel være at du stiller en hytte som sikkerhet, eller næringseiendom for den del. Om du eier en tomt, eller landområde som er regulert for boliger, men som enda ikke har blitt bygd på, kan også det stilles som sikkerhet.

Om du ønsker å stille en næringseiendom som sikkerhet er det litt andre regler involvert da eiendommen gjerne er eid av et selskap, men det setter ingen stopper for at også denne typen fast eiendom kan stilles som sikkerhet for et lån.

Hvem kan søke lån med sikkerhet i bolig?

For at du skal kunne søke om et banklån i Norge, må du være fylt 18 år og du må kunne bevise at du har fast inntekt slik at du kan betjene lånet om det blir innvilget. Utover det er det heller få lover og regler som setter en stopper for at du skal få innvilget et lån. Alle banker har selvsagt sine egne krav og betingelser du som lånetaker må innfri, men så fremst banken er fornøyd kan alle over 18 år søke lån med sikkerhet i bolig.

Hvis det er snakk om å søke om et lån til bolig, må du dog være oppmerksom på at du må stille med minst 15% egenkapital. Det er det ingenting bankene kan gjøre noe med ettersom det lovpålagt med 15% egenkapital ved boligkjøp i Norge.

lån med sikkerhet i bolig

Lån med sikkerhet i bolig ved kjøp av sekundærbolig

Om du ønsker å kjøpe deg en sekundærbolig, være det seg en hytte, en pendlerleilighet i byen, fritidseiendom, en bolig du planlegger å leie ut, eller la barn bo i under studier, kan du selvsagt også søke om et lån med sikkerhet i bolig.

Du må dog være oppmerksom på at det stilles bestemte krav til egenkapital også ved kjøp av sekundærbolig. Kravet et høyere i tillegg høyere enn det er ved kjøp av primærbolig hvor kravet til kaptial er 15%. For en bolig nummer to, må du kunne stille med minst 25% egenkapital og det er bare om du kjøper utenfor Oslo.

Planlegger du å kjøpe sekundærbolig i Oslo, må du stille med hele 40% egenkapital. Det høye kravet stilles på grunn av den pressede boligsituasjonen i hovedstaden. Når du søker om lån til sekundærbolig vil banken igjen se på din totale inntekt, samt andre lån og utgifter. Husk at du selv om du kan stille med nok egenkapital er det ikke sikkert du får innvilget lånet ettersom det også er lovverk for hvor mye av din totale inntekt du kan ha i lån. I dag sier dette kravet at du ikke lovlig kan låne mer enn fem ganger husholdningens brutto inntekt.

Med husholdningens inntekt mener man den samlede inntekten til mann og kone, eller partnere, som bor og søker om lån sammen.

Hvor lang tid tar det å søke lån med sikkerhet i bolig?

Når du skal søke om et lån med sikkerhet i bolig må du forvente at det tar litt lengre tid enn når du søker et lån uten sikkerhet. Grunnen til dette er at banken ved lån uten sikkerhet kun ser på din inntekt, andre lån og eventuelle betalingsanmerkninger.

Når du derimot søker om et lån med sikkerhet i bolig tar det noe lengre tid da de også må vurdere verdi av boligen og gjøre klar papirer som sikrer banken pant i eiendommen. Prosessen kan i tillegg ta noe lengre tid om eiendommen du stiller som garanti ikke er din egen. Du bør dog uansett kunne få svar fra banken i løpet av noen dager.

Hvor mye kan jeg låne med sikkerhet i bolig?

Hvor mye du kan låne i kroner og øre, er det inntekten din som banken legger til grunn. Boligen du stiller som sikkerhet, er kun det, sikkerhet. Banken må uansett vite at du faktisk kan betjene lånet de gir deg. Så lenge du har god inntekt, er den eneste begrensningen på størrelsen på lånet at du ikke kan låne mer enn fem ganger brutto årsinntekt.

Hvor lang løpetid kan jeg ha på et lån med sikkerhet i bolig?

Hvor lang løpetid du kan ha på et lån med sikkerhet i bolig kommer an på hva det er du skal bruke lånet til og om det er et separat lån, eller om det bakes inn i et boliglån.

Om det er snakk om et boliglån med sikkerhet i boligen som skal kjøpes, er det vanlig med en løpetid på 25 til 35 år. Om det er snakk om for eksempel et lån til bil hvor du stiller bolig som sikkerhet, men holder lånet separat fra boliglånet, vil løpetiden variere fra bare et par år og opptil 10 år.

Om lånet bakes inn i boliglånet, vil løpetiden følge boliglånet.

Kan jeg ta opp lån med sikkerhet i bolig om jeg er pensjonist?

Det er ingen lover som tilsier at pensjonister ikke kan ta opp lån, både med og uten sikkerhet i bolig, men det vil helt klart hjelpe om man kan stille sikkerhet i bolig. Så lenge du kan bevise inntekt nok til å betjene lånet, har det ingenting å si om inntekten kommer fra fast arbeid, eller statlig eller privat pensjon.

Hvor mye kan jeg låne om jeg har betalingsanmerkninger?

Betalingsanmerkninger er noe du bør gjøre ditt aller beste for å unngå, men om du skulle være uheldig og få anmerkninger du ikke kan kvitte deg med før du søker om et lån, vil det alltid hjelpe om du kan stille sikkerhet i bolig.

Betalingsanmerkninger er noe enhver bank vil se etter før de innvilger deg et lån, men det trenger ikke å bety at du alltid vil få avslag på lånesøknaden. Så lenge du kan stille sikkerhet i form av bolig eller annen fast eiendom er det gode muligheter for at du kan få lån også med anmerkninger i sitt navn.

Kan du stille sikkerhet i form av bolig, kan du også søke om lån for å betale annen gjeld slik at betalingsanmerkninger blir fjernet. Så snart kravet er gjort opp vil de anmerkningene bli slettet med en gang.

Refinansiere lån med sikkerhet i bolig

Refinansiering er noe alle bør bør vurdere uansett hvilke type lån man har. Det kan være snakk om boliglån, billån, forbrukslån eller andre lån uten sikkerhet. Har du mulighet til å stille sikkerhet i bolig bør du kontakte ulike banker og se om de kan tilby deg bedre betingelser enn hva du har i dag.

Om du har flere lån, for eksempel et boliglån, et billån og et forbrukslån, kan du spare mye penger på refinansiere slik at du baker inn billån og forbrukslån i boliglånet ditt. Det vil ikke bare sikre deg lavere rente, men du vil også spare betydelige summer i form av gebyr og avgifter som følger alle lån.

Hva kan jeg bruke pengene på?

Hva du kan bruke pengene du låner til er i stor grad opp til banken å avgjøre. Med sikkerhet i bolig kan du låne penger til annen bolig, bil, hytte, forbruk og oppusssing, og merl. Dette må du dog opplyse banken om i det du søker om lånet.

Om de finner at du har inntekt nok til betjene lånet og i tillegg kan stille sikkerhet i bolig, er det gode muligheter for at de innvilger låner, uansett hva du ønsker å bruke det til.

Kan jeg innfri lånet raskere enn avtalt?

Når du tar opp et lån med sikkerhet i bolig, vil du og banken bli enige om hvor lang løpetid lånet skal ha. Om det er snakk om et rent boliglån er det ikke uvanlig med en løpetid på 30 år, mens et rent forbrukslån ikke kan ha en løpetid på mer enn 5 år ifølge norsk lovgivning. Billån på sin side, har normalt en løpetid på opptil 10 år.

Uansett hva du og banken blir enige om når det kommer til løpetid, står du som lånetaker helt fritt til å betale ned lånet raskere enn avtalt. Det kan vært at du ønsker å selge bolig for å kjøpe noe mindre, at du har fått en bedre betalt jobb, vunnet i lotto, eller mottatt arv. Så lenge du har pengene til å gjøre opp for deg kan du betale hele lånet når det passer deg.

Ofte stilte spørsmål om lån med sikkerhet i bolig:

Parametere for å velge det beste lånet med sikkerhet i bolig

I løpet av året 2023, har vi vurdert flere lån fra nasjonale låneselskap for å hjelpe brukere å finne lånet med de beste vilkårene. Vår analyser er basert på ulike faktor som påvirker brukernes opplevelse, dette inkluderer blant annet å avgjøre hvilket selskap som har høyest rente, etterfulgt av beløpet som det søkes om. Dette er uten tvil to viktige faktorer som kan være med på å påvirke valget når brukere skal velge et selskap. Med målet om å forstå hvilke parametere som har blitt brukt for å avgjøre poengsummen til hvert produkt, vil vi nå forklare de ulike kategoriene i detalj:

Renter: Renter vil avgjøre kostnaden av et lån som gis av et låneselskap. For å kunne rangere denne faktoren, vil en høyere score bli gitt til selskap med lån som kommer med en lavere kostnad. For å finne de rimeligste lånene, startet vi ved å se på de som har lavest rente. Vi må også forstå at renter kan endre seg avhengig av typen lån som tas opp, da forbrukerlån har en lavere rente enn raske lån eller mindre lån, så om vi ønsker å sammenligne de, må vi gjøre det i deres egen kategori eller forstå forskjellene mellom hver type finansieringsmulighet.

Andre kostnader: Den største kostnaden i et lån er vanligvis rentene, men det er selvsagt andre kostnader som kan være med på å gjøre et lån dyrere. Dette kan være:

 • Lånesøknad avgift
 • Etableringsavgift
 • Årlig avgift
 • Avgift for tidlig nedbetaling
 • Avgift for sen betaling

Noen låneselskap har høyere avgifter og kostnade enn andre, selv om mange velger å ikke legge til noen. Likevel, er det nødvendig å ha de i bakhodet for å avgjøre den totale kostnaden av lånet for å ikke ha noen ubehagelige overraskelser på slutten. Så, for å vite den siste poengsummen for et lån har vi tatt eventuelle ekstra kostnader med i betraktning.

Maksimal kredittgrense: Hovedgrunnen til å ta opp et lån er å få penger til å finansiere et prosjekt, så beløpet som er tilgjengelig er en av de mest avgjørende faktorene før en skal velge ett lån fremfor et annet. Dette er grunnen til at vi har sett på dette som en av hovedparameterne for at et lån skal kunne oppnå en høy score. Dette beløpet vil variere avhengig av hva brukeren oppgir på søknadskjema, både når det kommer til betingelser for lånet og deres egen økonomiske situasjon. Likevel, har vi gitt den høyeste poengsummen til lånet med høyest kredittgrense.

Nedbetalingsperiode: Denne perioden er ofte veldig lik mellom ulike låneselskap, men kan variere avhengig av typen lån. For eksempel vil et forbrukerlån ha en annen nedbetalingsperiode enn hva du får på et refinansieringslån. Den vanlige perioden er mellom 1 og 5 år for et forbrukerlån, mens perioden for et refinsieringslån kan være på opptil 15 år. Selv om det er anbefalt å betale tilbake lånet så raskt som mulig for å få bedre vilkår, har vi i denne rangeringen gitt en høyere poengsum til de nedbetalingsperiodene som er mest fleksible, slik at brukere kan velge den som passer dem best.

Utbetaling av lån til konto: Når noen ser etter et lån, er det fordi de trenger penger og i de tilfellene hvor hastighet er avgjørende, kan dette være en avgjørende faktor. De fleste selskap som vi har analysert, setter inn pengene på konto mellom 1 og 5 dager etter å ha gjennomgått søknaden, sendt et positvt svar og etter at kunden har signet kontrakten. Derfor, har den høyeste scoren blitt gitt til de selskapene som er raskest med å utbetale pengene.

De lånene som dukker opp i vår rangering har mottatt deres poengsum basert på scoren gitt i hver av de nevnte kategoriene ovenfor. For å motta den scoren, har alle kategoriene ulike verdier basert på måten de kan påvirke avgjørelsesprosessen til en gjennomsnittlig kunde:

 • Renter + avgfiter: 45%
 • Lånebeløp: 30%
 • Løpetid: 15%
vurdering av lån